Roken op het terras

Roken op het terras

(Nog) geen rookverbod op terras

Clean Air Nederland (een organisatie die streeft naar een rookvrije publieke ruimte en een samenleving waarin niemand hinder heeft van tabaksrook) wil dat rookruimtes in de horeca en andere openbare ruimtes worden afgeschaft.

Om dat kracht bij te zetten diende 23 juni jl. een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat. En Clean Air Nederland gaat verder: „wij willen volledig af van het roken bij mensen in de buurt, of dat nu in openbare gebouwen, pretparken of voetbalstadions is”, liet voorzitter Tom Voeten recent nog horen.

De overheid vindt dat er niks mis is met de uitzondering van rookruimtes op het rookverbod, die Clean Air Nederland via de rechter van tafel wil krijgen. Rokers en niet-rokers zijn gewend aan de ontstane situatie na invoering van het rookverbod waarbij, juist dankzij de rookruimtes, rekening met elkaar wordt gehouden.

De rechter, die 14 september uitspraak doet, moet zich buigen over de vraag of rookruimtes in strijd zijn met het verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie voor het bestrijden van tabaksgebruik. Nederland heeft dit verdrag ook getekend en heeft zich daarmee verplicht alle inwoners van het land te beschermen tegen tabaksrook.

Terrassen komen ook aan de beurt

De rookruimte vormt één van de stappen op weg naar een rookvrije samenleving. En dat betekent volgens Clean Air Nederland ook dat de terrassen aan de beurt komen. „Zolang er sprake is van overlast treden wij op waar en hoe we kunnen.”

In Amerika, toch vaak de voorloper van dingen die Europa te wachten staat, is inmiddels een rookverbod ingevoerd op de stoep voor openbare gebouwen. Maar in Nederland lijkt het nog te vroeg om het rookverbod in de horeca uit te breiden naar terrassen. Veel partijen, waaronder de overheid, zijn hier vooralsnog tegen. Zou dat wellicht iets te maken hebben met de paar miljard euro aan accijnzen die jaarlijks de schatkist invloeien? Regeringspartij VVD zegt in een reactie dat het een te grote belasting voor ondernemers zou zijn, waar wel een kern van waarheid inzit. Veel ondernemers klagen over teruglopende inkomsten sinds het rookverbod een aantal jaren geleden is ingegaan.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is tegen een rookvrij terras

Hert zal niemand verbazen dat KHN tegen het rookvrije terras is. KHN zegt in een reactie voor een gastvrije horeca te zijn, waar ook rokers welkom zijn op de terrassen. „Het is ten slotte nog maar een van de weinige locaties waar gasten nog wel kunnen roken”. En dat klopt. Roken is in de hele horeca verboden, behalve in privéruimtes, rookruimtes en op terrassen. Dat is allemaal vastgelegd in het Besluit Rookverbod, dat onder de Tabakswet valt. Overigens zijn er vaak wat onduidelijkheden over de huidige stand van zaken bij roken op een terras. Mag het nu wel of niet bij een overdekt terras bijvoorbeeld?

Het roken op een buitenterras is ook onder een luifel of grote parasol mogelijk, mits het terras altijd minimaal één zijde volledig open heeft staan. Of dat nu de bovenkant of de zijkant is maakt hierbij niets uit. Het terras mag hierbij op geen enkele manier rookoverlast geven bínnen de horecagelegenheid (inkomende rook bijvoorbeeld). Als laatste is het nog van belang om te weten dat elke vorm van een vaste aanbouw níet als terras wordt aangemerkt en dus ook rookvrij moet blijven.

Meer dan de helft van de Nederlanders wil een rookvrij terras

Uit een enquête is gebleken dat iets minder dan 60% van de Nederlanders voor een rookvrij terras stemt. Als belangrijkste reden wordt de voor de hand liggende reden van stank- en rookoverlast gegeven.

Het merendeel van de ondervraagden ziet ‘niet-roken’ als de huidige norm en is van mening dat rokers zich maar moeten schikken en aanpassen aan niet-rokers.

Opvallend genoeg bleek uit de enquête dat bijna 20% van de rokers zélf voorstander is van een rookvrij terras. Bijna driekwart van de ondervraagden verwacht dat op termijn roken daadwerkelijk verboden gaat worden op terrassen, in parken en op stranden.

Wanneer wordt besloten dat je in je eigen auto zelfs geen sigaret meer mag opsteken?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *